Visjon og verdier

 

VISJONER

Visjon og verdier
Visjon RVTS Sør 2016

Visjon 2015

 

VERDIER

Visjon og verdier

Trykk her for å laste ned VerdiMeldingen


Verdier er et væremerke for RVTS Sør

MOT YDMYKHET ANERKJENNELSE
Vi vil BELYSE, BERØRE OG BEVEGE

Et av hovedpulsslagene i vårt faghjerte er verdiene våre.
RVTS Sør har utarbeidet en egen verdimelding i samarbeid med ansatte.
Verdiene er det jordsmonnet vår kunnskap, erfaringer og ferdigheter vokser ut fra.
Vi er opptatt av å sette verdier ut i livet.
VI snakker om VÆREkompetanse: Hvem vi er i møte med andre.
GJØREkompetanse: Hvordan vi handler, hva vi gjør, i møte med andre.

Verdiene er både drivkraft og rettesnor for hvordan vi skal VÆRE og hva vi skal GJØRE. For å bli bedre på å sette verdiene ut i livet i møte med dem vi lærer opp og er til for, vil ansatte inviteres til å gi begrepene innhold og trene på ulike aktuelle situasjoner. Verdier fremmer den andres/fellesskapets utvikling.

 

FYRLYKTER
Fyrlyktene er med å vise vei mot visjonen. Verktøy som hjelper oss å nå målene våre.

 

Visjon og verdier

Gå til: rvtssor.no/fyrlykter

 

1. MENNESKEMØTER SOM FORANDRER
Vi vil belyse, berøre og bevege til MenneskeMøter som forstår mennesker i lys av hva de har opplevd.

2. VERDIBEVISSTHET
Vi setter verdiene ut i møter med mennesker gjennom vår VæreKompetanse og GjøreKompetanse.

3. TRAUMEBEVISST PRAKSIS
Vi arbeider for å sette traumebevisst kunnskap ut i traumebevisst praksis

4. SPRÅK SOM GJØR AT FLERE FORSTÅR
Vi søker språk som gjør at flere gjenkjenner, forstår faget og kan bli inspirert til å leve det ut i god i praksis. Språket rommer det smertefulle og setter lys på ressursene mennesker har for å leve videre.

5. MEDVIRKNING
Vi spør dem det gjelder når vi utvikler kompetanse, og vektlegger samspill og dialog.

6. SÅRBARHET OG LEKENHET
Menneskelig utvikling henger sammen med faglig utvikling. Vi tar begge deler på alvor i vår kompetanseheving gjennom kontakt med egen sårbarhet og lekenhet.

7. ARBEIDSGLEDE
Gjennom økt delegering ønsker vi å invitere hver enkelt ansatt til å ta ansvar for arbeidet sitt, arbeidsgleden sin og bidra med sine menneskelige og faglige ressurser for å nå våre strategiske mål.

8. ÅPNE OG INNOVATIVE
Vi er åpne og nysgjerrige i møte med ny kunnskap. Vi er innovative og kreative i formidling og omsetting praksis

9. BARNEHØYDE
Det skal merkes at vi er her – i barnehøyde.