Vår organisasjon

Vår organisasjonFor å løse vårt samfunnsoppdrag har vi siden 2015 valgt å være organisert som en prosjektorganisasjon. Det innebærer flat struktur, stort tillit, ansvar og handlefrihet for alle alle ansatte. Vi løser de fleste oppdragene og arbeidsoppgavene våre i prosjekter. For å sikre best mulig kvalitet på måten vi løser samfunnsoppdraget på, har vi tre hovedfuksjoner med hver sine ledere. De tre funksjonslederne utgjør sammen med senterleder vår strategiske ledergruppe. Strategisk ledergruppe har ansvar for senterets faglige profil og måloppnåelse. De skal bidra til at ansatte lever ut våre verdier, følger strategien og når målene i oppdragsbrevet vårt.

 

 

 

Vår organisasjon
Organisasjonskart RVTS Sør

 

 

Vår organisasjon
Funksjonskart RVTS Sør