Styringsdokumenter

 

Styringsdokumenter
Strategimelding

STRATEGIMELDING
Du kan laste ned vår StrategiMelding her
RVTS Sør strategiske ledergruppe bestående av leder, nestleder, fagsjef og kommunikasjonsleder har utarbeidet et grunnlagsdokument for det strategiske retningsgivende arbeidet: FEVIKMANIFESTET


OPPDRAGSBREVET
Du kan laste ned oppdragsbrevet 2016 her


ÅRSMELDINGER
Her finner du våre årsmeldinger: 2008  2009   2010   2011   2012  2013  2014  2015

PROFILHÅNDBOK RVTS SØR
Her kan du laste ned vår Profilhåndbok


FAGHJERTEBOK
Kommer.....
Vår faglige profil og vårt kunnskapsgrunnlag