Om RVTS SØR

VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG - Vi er en tjeneste for tjenestene
Vi er her for å forvalte det samfunnsoppdraget vi har fått: Bidra til kvalitetsutvikling av tjenestene som arbeider med flyktninghelse og tvungen migrasjon, vold, psykologiske traumer, psykososial beredskap og selvmordsforebygging. Vi er et fagmiljø med spesiell kompetanse på utviklingstraumer/komplekse traumer og  traumebevisst praksis for barn og unge.

Vi ønsker å være relevante, troverdige, kunnskapsbaserte og innovative for å bidra til at helhetlig kompetanseutvikling omsettes til praksis.
RVTS Sør driver kompetansehevingsprogrammer over tid med implementeringsstøtte og kortere program og prosjekt uten implementeringsstøtte

Vi er her for å bidra til at krenkede barn og familier får den beste hjelpen fra de beste fagfolkene. Vi er her for å hjelpe gode fagfolk til å gi enda bedre hjelp. Vi er her for å gjøre en forskjell. Vi skal belyse fag gjennom solid kunnskap. Vi skal berøre mennesker gjennom fortellinger fra virkeligheten. Vi skal skape bevegelse i samfunnets hjelpetjenester. Det skal merkes at vi er her. I barnehøyde.

Om RVTS SØR


VÅRE VERDIER
Vi vil være en verdibasert organisasjon der alle tjenester avspeiler våre verdier som er beskrevet i RVTS Sørs verdimelding.

RVTS Sørs faghjerte banker for å istandsette fagpersoner til å bli gode menneskemøtere. Gode menneskemøtere ønsker å forstå barn, unge og voksne i lys av hva de har opplevd. Gode menneskemøtere ønsker å lyse opp veier fra livssmerte til mening og livsutfoldelse.

RVTS Sør driver samfunnsutvikling med hjertet.

 

VÅR PRAKSIS
Et framtidsrettet kompetansesenter skal:
• være et levende bindeledd mellom praksis, utdanning og forskning
• påvirke praksis, slik at ny relevant kunnskap og kompetanse gjøres tilgjengelig for implementering
• påvirke utdanning, slik at relevant kunnskap gjøres tilgjengelig for de som utdanner morgendagens fagfolk.
• påvirke forskning, slik at praksisfeltets behov gjøres kjent for forskningsinstitusjonene
• påvirke samfunnet, slik at oppdatert kunnskap gjøres allment tilgjengelig Kompetanse er en syntese av kunnskap, menneskelige ferdigheter og verdier. Vi skal kjennes igjen på at vi gir og utvikler helhetlig kompetanse.

 

HVEM ER VI
Brosjyre RVTS Sør