TrygghetsBygging

TrygghetsBygging

– Konsekvenser av traumer er at barn kan føle seg utrygge på alle former for trygghet. Hvordan skal vi voksne legge til rette for å skape opplevd trygghet? Gjennom å fokusere på det. Legge til rette for det. Koble oss på og samspille. Sier Psykologspesialist Anette Andersen, RVTS Sør.

Les mer om TrygghetsBygging
Farlig forfall på øverste hylle

Farlig forfall på øverste hylle

Vil toppskiktet i et samfunn alltid være et forbilde? Hvilke andre forbilde-strømninger skal vi vokte oss for? I hvor sterk grad er vi forbilder for våre barn? Ser og hører barn og unge også de på toppen?

Les mer om Farlig forfall på øverste hylle
Mot til å invitere andre inn

Mot til å invitere andre inn

Når vi blir redde for å invitere hverandre inn, står relasjonen for fall og ensomheten klar til å overta. VELKOMMEN er et modig ord.

Les mer om Mot til å invitere andre inn
Spydige stikk lager sår

Spydige stikk lager sår

– Det var ikke så lett å skulle forklare hvorfor jeg kjente meg som en liten dritt, helt verdiløs. Men sammen med en god voksen fant jeg ut at det å vokse opp med spydige stikk på hva gjorde og hvem jeg var, knakk meg helt, forteller ”Stian”. (23)

Les mer om Spydige stikk lager sår
GullTråder

GullTråder

"Jeg gir deg ikke de mest smertefulle og skamfulle sannhetene om livet mitt om du ikke SAMTIDIG ser alt det vakre og sterke jeg også er. "
Cathrin. Jente med mangeårig erfaring med psykisk helsevern.

Les mer om GullTråder
Liv og lære

Liv og lære

På en arbeidsplass hvor man jobber med barn og unge, burde arbeidsmiljøet være ekstra godt. Både ledere og medarbeidere burde satse ekstra på å skape gode relasjoner og et miljø mennesker kan kjenne tilhørighet til. For den vi er og hva vi gjør, snakker høyere enn hva vi sier.

Les mer om Liv og lære
Verdsetter MenneskemøteKompetansen

Verdsetter MenneskemøteKompetansen

– Kompetansehevingen i programmet AvHoldt fra RVTS Sør har fått oss til å bli mer bevisst på verdien av de gode menneskemøtene. Det kan vi ikke få til om vi ikke arbeider med oss selv og organisasjonen vår, sier psykolog Monica Kvarv og Levente Blanár, psykiater og spesialist i rus og avhengighet, begge ansatte i Blå Kors, Borgestadklinikken, avdeling Loland.

Les mer om Verdsetter MenneskemøteKompetansen
ForandringsKraften ligger i fortellingene

ForandringsKraften ligger i fortellingene

– Vi er HomoNarratives, ikke bare HomoSapiens. Vi skal lete oss fram til menneskers livsfortellinger og skape nye fortellinger sammen med dem vi skal hjelpe, sier den erfarne traumefeltforskeren Anders Dovran PhD, nytilsatt psykologspesialist ved RVTS Sør.

Les mer om ForandringsKraften ligger i fortellingene
NY ANIMASJONSFILM  om hjelpekunst

NY ANIMASJONSFILM om hjelpekunst

RVTS Sør slipper i dag en ny film - om hjelpekunst.
”Gutten som falt og mannen som hjalp han opp igjen.” Der payoff-teksten er: ”Våg å gå litt lengre. Ikke gi slipp.” Det er Mikrofilm som har produsert filmen.

Les mer om NY ANIMASJONSFILM om hjelpekunst
Ny webside på Tidlig Innsats

Ny webside på Tidlig Innsats

Jobber du med barn, ungdom, voksne eller eldre og er opptatt av tidlig forebyggende arbeid? Da kan forebygging.no/tidlig innsats være interessant og nyttig. Her finner du fagstoff, praksiserfaringer og beskrivelser av aktuelle tiltak for tidlig innsats.

Les mer om Ny webside på Tidlig Innsats
Kompetanseheving til asylbarnas beste

Kompetanseheving til asylbarnas beste

– Norske barn og alle barn under 18 som søker asyl, har like rettigheter. Slik fungerer det ikke i praksis, sier Hilde Holteberg, rådgiver hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

Les mer om Kompetanseheving til asylbarnas beste
Bekjennelser

Bekjennelser

Det er noe trist ved det å vente så lenge at en ikke rekker å få glede av de frigjørende kreftene som ligger i en god og sann bekjennelse.” Tenk om hun hadde sagt det før,” sa en datter som opplevde at den døende moren ba henne om tilgivelse for svikene og svikten i barndommen.” Da kunne vi hatt et mye bedre forhold.”

Les mer om Bekjennelser
Ny spaltist

Ny spaltist

Det er en stor glede å introdusere vår nye spaltist Kjell Gustumhaugen med spalten: FORTELLINGER FRA PRAKSIS. Utdannet barnehagelærer. Har tidligere jobbet som pedagogisk leder i barnehage. Jobber nå som miljøterapeut på barnehjem og krisesenter. Forfatter av boken "Blant hjertevarme og utilstrekkelighet", driver også bloggen www.medhjertetpagulvet.no. Kommer snart med ny bok om sitt møte med miljøterapien og risikoutsatte barn. Skriver praksisnært og formidler med ærlighet.

Les mer om Ny spaltist
Hva når ingenting hjelper?

Hva når ingenting hjelper?

Hvordan kan vi være gode menneskemøtere når det kjennes som om ingenting av det vi gjør hjelper? Når alt jeg kjenner er negative følelser for barnet? Når vi selv blir skremt og rystet? Hvordan i huleste kan vi tro på at menneskemøtet skal bidra til forandring når vi først og fremst må sette fysiske begrensninger? Når vi mister innholdet i ordene av syne?

Les mer om Hva når ingenting hjelper?
TBO-plakaten

TBO-plakaten

RVTS Sør har samlet 20 punkter om hva som er viktig når vi skal sette traumebevisstomsorg ut i livet!
Teksten er hentet fra boken FagHjerte, 2016, Dønnestad og Steinkopf.

Les mer om TBO-plakaten
Skade på sjelen

Skade på sjelen

Hva det gjør med grupper av ansatte i barnevernet, psykisk helsevern eller veteraner som som nærmest blir framstilt som overgripere, lovbrytere og torturister i media? Hva gjør det med en barnevernansatt å bli kalt udugelig? Spør spaltist Anne Kristine Bergem og tar for seg begrepet ”moral injury”, moralsk skade eller skade på sjelen.

Les mer om Skade på sjelen
FagHjerteBoka kan kjøpes!

FagHjerteBoka kan kjøpes!

RVTS Sørs faghjertebok er primært laget for intern bruk og til utdeling i våre programmer og prosjekter. Men etter stor etterspørsel, velger vi nå også å åpne for salg. For dem som er interessert i å vite mer om vårt verdigrunnlag og vår fagprofil.

Les mer om FagHjerteBoka kan kjøpes!
Vår innerste menneskelighet

Vår innerste menneskelighet

Vår innerste medmenneskelighet er vår beskyttende ømhet for det vergeløse barnet. Vår innerste medmenneskelighet er robust. Vi er til og med vaksinert av evolusjonen som ga oss en medfødt, reaktiv empati med andre som lider og er i fare; som kommer til vårt vitende. Men før vi får sukk for oss, dukker empati-krymperne opp: ”Tenk på dine egne, vi må bli de strengeste i verden, da er vi typisk norske og gode.”
Skriver Magne Raundalen i RVTS Sør Spalten sin denne gangen.

Les mer om Vår innerste menneskelighet
Relasjon - et verktøy for følelsesmessing utvikling

Relasjon - et verktøy for følelsesmessing utvikling

KRONIKK: Vårt følelsesliv er tett forbundet med hvem vi er. Følelsene er ”limet” i felleskapet med andre. Derfor er utvikling av følelsesferdigheter like viktig som utvikling av motorikk og kognisjon. Traumatiserte barn strever ofte med følelsesregulering og relasjon til andre mennesker. Hvordan skal vi hjelpe disse barna til å utvikle sine følelsesferdigheter for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i et felleskap?

Les mer om Relasjon - et verktøy for følelsesmessing utvikling
Følelsene vil fortelle

Følelsene vil fortelle

– Følelser som ikke blir anerkjent, blir fornektet eller ikke tatt fram i lyset, kan bli til angst, depresjon eller føre til søvnløshet, prestasjonsjag og overaktivitet. Både gode og vonde følelser er en del av oss. De har noe å fortelle.

Les mer om Følelsene vil fortelle