HandleKraft får god evaluering

HandleKraft får god evaluering

- Felles begrepsapparat, økt refleksjon over egen praksis og verktøy for økt forståelse av barn og unge utsatt for krenkelser, er noe av det HandleKraftaktørene sitter igjen med som endrer daglig praksis som ansatt.

Les mer om HandleKraft får god evaluering
Utenforskap er ofte fellesnevneren

Utenforskap er ofte fellesnevneren

Publisert 

– Det viktigste vi kan gjøre i arbeidet mot voldelig ekstremisme, er å arbeide for mangfold og inkludering. Fellesnevner for dem som velger ekstreme miljøer, er ofte at de kjenner på en form for utenforskap. De søker tilhørighet, sier Johanne Marie Benitez Nilsen.

Les mer om Utenforskap er ofte fellesnevneren
Kjærligheten er en råtass

Kjærligheten er en råtass

Publisert 

I møte med smålighet, urett og uverdighet er kjærligheten en skikkelig råtass. Livet er for kort til at vi kan operere i en kjærlighetsfri sone 8 timer per dag på jobb. Spørsmålet blir da: Hvordan kan nestekjærligheten bli en del av profesjonaliteten?

Les mer om Kjærligheten er en råtass
GLOBAL EMPATI

GLOBAL EMPATI

Publisert 

Det største som har skjedd i min levetid er utviklingen og utbredelsen av en global empati, skriver barnepsykolog Magne Raundalen i denne spalten for RVTS Sør. Han etterlyser en empatifremmende oppvekst, for den globale empatien er ikke medfødt.

Les mer om GLOBAL EMPATI
Folk flest kan begå onde handlinger

Folk flest kan begå onde handlinger

Publisert 

– Under gitte forhold kan vi mennesker begå de verst bestialske handlinger. Men vi kan også lære å bli gode. Sier professor Paul Leer-Salvesen.

Les mer om Folk flest kan begå onde handlinger
Lek - veien til endring

Lek - veien til endring

Publisert 

– Lek er ikke tøys og unyttig tidtrøyte, det er ramme alvor. Alle som er opptatt av å bidra til endring hos mennesker som har levd vanskelige liv, bør ta inn over seg denne kunnskapen. Lekenhet, eller ”playfulness” er veien til endring, sier psykologspesialist Heine Steinkopf.

Les mer om Lek - veien til endring
Arbeidsglede, mot og formidling

Arbeidsglede, mot og formidling

Publisert 

- Vi trenger ikke å anerkjenne hverandres feil, men vi må anerkjenne hverandres mot til å feile, sier Aud Ørnes, seniorrådgiver ved RVTS Sør med mangeårig ledererfaring i barnevernet. Se RVTS Sørs tre små filmsnutter med henne om ”Valg og mot”, ”Kommunikasjon” og ”Arbeidsglede”

Les mer om Arbeidsglede, mot og formidling
Prestasjonikerne

Prestasjonikerne

Publisert 

En prestasjoniker bygger hele sin identitet gjennom å prestere og frykter at hun ikke er verdt noe om prestasjonene tas fra henne.

Les mer om Prestasjonikerne
Kunsten å gjøre andre store

Kunsten å gjøre andre store

Publisert 

Er det frykten i oss som snakker når vi tror vi blir større ved å gjøre andre små? Er det menneskers storhet vi er redde for? Den som leter etter feil i andre, finner feil. Mennesket er feilbarlig. Den som leter etter goder, kan finne noe som kan utvide hjertet. Noe som kan styrke relasjonen, gjøre rommet lettere å puste i og dagene lettere å stige inn i.

Les mer om Kunsten å gjøre andre store
Oppgjør med sammenligningskulturen

Oppgjør med sammenligningskulturen

Publisert 

- Vi som jobber med mennesker og formidler budskap som skal inspirere andre til å endre praksis, stiller oss sårbare. Et menneske som gir, er alltid sårbart. Om vi vil ha en delekultur, må vi ta et oppgjør med sammenligningskulturen. Sier psykologspesialist Heine Steinkopf.

Les mer om Oppgjør med sammenligningskulturen
Kortreist hjernefilm-suksess

Kortreist hjernefilm-suksess

- Jeg har fått mange hyggelige tilbakemeldinger om barn og unge som har fått hjelp av videoene til å forstå sine egne reaksjoner bedre, og gjennom det har fått nytt håp og motivasjon til å kjempe for å få det bedre. Det er da man føler at man har bidratt med noe meningsfullt, sier psykologspesialist Dag Nordanger etter mer enn 4000 visninger første døgnet på filmen om hvordan traumer former barnehjernen.

Les mer om Kortreist hjernefilm-suksess
God påske!

God påske!

Ivar Kjellevik, leder RVTS Sør og Martin Mølsæter, nestleder RVTS Sør ønsker alle samarbeidspartnere og lesere av websiden en riktig god påske. - Vi er stolte av at våre saker på nett blir lest av så mange. Dersom dere ønsker å bli bedre kjent med oss, kan dere lese våre viktigste dokumenter.

Les mer om God påske!
Voldsutsatte familier møtes og deler

Voldsutsatte familier møtes og deler

6 barn og fire mødre fra voldsutsatte familier møtes. I femten samlinger deler de tanker og følelser. Det er sterkt for mødrene å høre barnas opplevelser. Det er styrkende for alle å møte andre som gjenkjenner frykten og drømmen om at noe skal bli bedre.

Les mer om Voldsutsatte familier møtes og deler
Når den snille begår overgrep

Når den snille begår overgrep

– Vi klarer ikke å se at gode mennesker kan gjøre avskyelige eller onde handlinger. Når korlederen eller treneren er fantastisk med barna og ungdommene, sliter vi med å se at samme person kan begå overgrep, sier Inger Lise Andersen, seniorrådgiver ved RVTS Sør, som de siste 20 årene har vært rådgiver og samtalepartner i flere titalls større overgrepssaker mot barn.

Les mer om Når den snille begår overgrep
HVOR LITE skal du finne deg i?

HVOR LITE skal du finne deg i?

Politiet starter nå en ny kampanje for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Se siden www.hvorlite.no

Les mer om HVOR LITE skal du finne deg i?
PÅ TROSS AV-fortellinger

PÅ TROSS AV-fortellinger

Han slet med lese- og skrivevansker hele grunnskolen. Da han var 15 år, bestemte han seg, på tross av alt: Jeg skal studere og ta en doktorgrad. Det gjorde han. I dag er han assisterende direktør og forskningsleder ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand.

Les mer om PÅ TROSS AV-fortellinger
Er ADHD alltid ADHD?

Er ADHD alltid ADHD?

En av de diagnosene som har blitt hyppigst diskutert i lys av nyere traumekunnskap er ADHD. Les artikkelen fra en av våre samarbeidspartnere, psykologspesialist Dag Nordanger.

Les mer om Er ADHD alltid ADHD?
Når profesjonelle kommer til kort

Når profesjonelle kommer til kort

Ære være null-visjonen, men man kan aldri eliminere eller kvalitetssikre seg bort fra all risiko. Man kan heller ikke strukturere seg bort fra sjeldne og alvorlige hendelser. Det er en risiko å leve i et samfunn. Profesjonelle hjelpere må ta sin del av ansvaret for gi borgerne beskyttelse, men forstå at de deler det større ansvaret for å skape et trygt samfunn med mange andre, skriver Ann-Kristin Olsen i spalten for RVTS Sør.

Les mer om Når profesjonelle kommer til kort
Hvert menneske, sin historie

Hvert menneske, sin historie

Menneskelivet kan ikke fanges, beskrives eller heles gjennom én evidensbasert metode, én brukerstemme, én erfaring, en forskningsrapport. Mennesket er for sammensatt, for unikt og har for mange nyanser til det. Et samfunn som vil bygge likeverd, trenger menneskemøtere som tar kompleksiteten og forskjeller på alvor.

Les mer om Hvert menneske, sin historie
Så lite vi visste...

Så lite vi visste...

En søsters fortelling om å miste lillesøster i selvmord:
For tre år siden mistet Kristina Johnstad(23) sin lillesøster i selvmord. – Tiden etter oppleves som en personlig tsunami. Alt er kaotisk og du vet ikke hva du trenger. Derfor burde kriseteam henvende seg til oss på nytt en tid etter krisen, sier hun.

Les mer om Så lite vi visste...
HVA ER ET MENNESKE?

HVA ER ET MENNESKE?

Når nyansene i et menneskeliv er i ferd med å drukne i debatter om symptomer og diagnoser, kan det være lurt å ta noen skritt tilbake og stille det mer grunnleggende spørsmålet som kan forene på tvers av forskjeller: Hva er et menneske?

Les mer om HVA ER ET MENNESKE?
Jovisst er du mitt mummitroll

Jovisst er du mitt mummitroll

Heine Steinkopf, konstituert fagsjef ved RVTS Sør deler noen perspektiver i hjelpearbeid med mennesker.

Les mer om Jovisst er du mitt mummitroll
Kjør dialog!

Kjør dialog!

– Vi inviterer til dialog for å redusere gapet mellom teori og praksis, sa Venke A Johansen fra RVTS Vest under åpningen av deres prekonferanse 2.september.

Les mer om Kjør dialog!
Obama fikk råd fra Agder

Obama fikk råd fra Agder

- Det mangeårige tverrfaglige samarbeidet mot radikalisering og voldelige ekstremisme på Agder, har vakt internasjonal oppmerksomhet. På en internasjonal konferanse i Oslo, ble de som har stått i bresjen for dette arbeidet på Agder, bedt om å gi råd til Barak Obama, forteller en av frontfigurene i arbeidet, Rose Olsen som er forebyggende koordinator- radikalisering, Agder Politidistrikt.

Les mer om Obama fikk råd fra Agder
- Naturen er et håpsrom

- Naturen er et håpsrom

Tre pilegrimer filosoferer fritt over hva en pilegrimsvandring kan bety i et menneskeliv. For dem som
bærer en indre smerte. For dem som vil vokse.

Les mer om - Naturen er et håpsrom
Med blikk for InnsideLivet

Med blikk for InnsideLivet

– Barn og unge skal ikke først og fremst bli til noe, de skal bli til noen. Men de lider under den ytrefiksering vi lærer dem opp i. Også vi voksne bør bli mer opptatt av indre frihet og mindre opptatt av ”å lykkes” i det ytre. Vi stjeler barnas medfødte kompetanser, sier Arild Bjørndal.

Les mer om Med blikk for InnsideLivet
Krenkelser, opplevelser og rusproblemer

Krenkelser, opplevelser og rusproblemer

Å forstå mennesker, og deres forskjellige uttrykk når livet er vanskelig, kan være utfordrende. For deg som har en jobb hvor det å hjelpe mennesker er en del av hverdagen, er forståelse en viktig del av hjelpekunsten. Ingen går gjennom livet uten oppturer og nedturer, det er livet. Man skal takle sorg og tap, usikkerhet og uforutsette endringer, man skal takle glede og forventning.

Les mer om Krenkelser, opplevelser og rusproblemer
Mot til annerledeshet

Mot til annerledeshet

For å utvikle ny kunnskap, er vi avhengig av ledere som heier på annerledestenkende slik at det dannes et arbeidsklima der det er lov å feile, og der det attraktivt å tenke annerledes, utfordre satte normer, leke med faget og utvikle kreativiteten.

Les mer om Mot til annerledeshet
Kjønnsforskjeller på traumereaksjoner?

Kjønnsforskjeller på traumereaksjoner?

Ane Ugland Albæk, Seniorrådgiver/stipendiat ved RVTS Sør skriver om Traumer, traumereaksjoner og kjønn; finnes det kjønnsforskjeller på traumereaksjoner?

Les mer om Kjønnsforskjeller på traumereaksjoner?
Strekk ut en hånd og redd et liv. Om å bli sett.

Strekk ut en hånd og redd et liv. Om å bli sett.

Det er ikke farlig å spørre noen rett ut om de går med selvmordstanker. Tvert imot kan et slikt direkte spørsmål vise at du virkelig ser den andre personen. Kari Wille Rekdal kommer med en klar oppfordring i sin siste spalte.

Les mer om Strekk ut en hånd og redd et liv. Om å bli sett.
Menneskemøte og anerkjennelse av smerte

Menneskemøte og anerkjennelse av smerte

Psykologiske traumer, spesielt når disse er menneskeskapte, skaper lidelse. Av og til kan de heldigvis også skape vekst. Men da ikke fordi traumer i seg selv er noe positivt, men fordi også lidelsen kan være en maktfull læremester. Les Mogens Albæks artikkel om hvordan møte mennesker der de er.

Les mer om Menneskemøte og anerkjennelse av smerte
Vær påkoblet barna

Vær påkoblet barna

Les seniorrådgiver ved RVTS Sør Tone Weire Jørgensens kronikk om viktigheten av tilgjengelighet og respons fra omsorgsgiver. Kompleks traumatisering involverer som regel en situasjon der omsorgsgiveren grunnleggende sett, og over tid, ikke er inntonet mot barnets behov.

Les mer om Vær påkoblet barna
God sommer fra  RVTS Sørs leder

God sommer fra RVTS Sørs leder

– Jeg vil ønske alle våre lesere og samarbeidspartnere en riktig god sommer!
Vi har lagt bak oss nok et halvår med mange gode menneskemøter og god samhandling. Vi lærer bort noe av det vi har kompetanse på – og vi lærer av dere, sier Ivar Kjelkvik som deler ut en webside som gave til leserne.

Les mer om God sommer fra RVTS Sørs leder
Sommerhilsen til barnas gode hjelpere

Sommerhilsen til barnas gode hjelpere

Magne Raundalen ønsker RVTS Sørs lesere en god sommer med en hyllest til barnet og barnets gode hjelpere.
RVTS Sørs leder Ivar Kjellevik og alle ansatte hiver seg på og ønsker dere en sommer der dere kan skape GODE MENNESKEMØTER. De kan forandre.

Les mer om Sommerhilsen til barnas gode hjelpere
Eksistens og meningsdannelse

Eksistens og meningsdannelse

Psykologspesialist Gry Stålsett trollbandt 100 fremmøtte på RVTS Sørs Meningsdager i Kristiansand. Eksistens og meningsdannelse, var temaet.

Les mer om Eksistens og meningsdannelse
Rus som smerteuttrykk

Rus som smerteuttrykk

- Jeg har ikke møtt ett rusavhengig menneske som ikke har en krenkelseshistorie. Rus er en av mange måter å dempe indre smerte på. Skal et menneske slutte å ruse seg, må vi prøve å forstå den indre smerten som forårsaket avhengigheten, sier seniorrådgiver på RVTS Sør Pål Solhaug som har mangeårig erfaring som terapeut og leder innen rusbehandling.

Les mer om Rus som smerteuttrykk
Vinglasset mellom pappa og meg

Vinglasset mellom pappa og meg

Pappa var alltid fjern. Jeg måtte bli 24 år før jeg skjønte at det ikke var min skyld at vi ikke hadde kontakt. Hvorfor han hadde såret meg. Det var alltid en flaske vin mellom oss.

Les mer om Vinglasset mellom pappa og meg
Den nye profesjonen

Den nye profesjonen

Vi ser behovet for en ny profesjon: KompetanseUtvikler for gode menneskemøter. Vi kvalifiserer fagpersoner og hjelpere til å bli gode MenneskeMøtere, sier Mogens Albæk, psykologspesialist ved RVTS Sør.

Les mer om Den nye profesjonen
Bot som bygger tillit

Bot som bygger tillit

Det er mulig å se boten som en praksisform der en bygger opp tillit for å kunne vende tilbake til fellesskapet. Overgrep ødelegger tillitsforhold og bryter ned troverdighet. Ofte trenges det mer enn ord for å restaurere troverdigheten. Det trenges ny praksis.

Les mer om Bot som bygger tillit
2 nye profilfilmer

2 nye profilfilmer

RVTS Sør lanserer i disse dager to nye profilfilmer for å invitere mennesker til å møte barn og unge som har det vondt med varme og forståelse. Vi vil finne følelsene bak barn og unges uforståelige atferd. Varme voksne gjør en forskjell.

Les mer om 2 nye profilfilmer
www.fa-sett.no er lansert

www.fa-sett.no er lansert

StorProsjektet FaSett ble markert med nær 100 familievernere på Meningssamling i Kristiansand. Websiden www.fa-sett.no fylt av fagstoff om traumeforståelse og menneskelig kvalifisering ble lansert. VELKOMMEN INN PÅ SIDEN.

Les mer om www.fa-sett.no er lansert
OPPLEVELSER, ikke bare samtale

OPPLEVELSER, ikke bare samtale

– Samtalen er ikke det viktigste verktøyet for å møte og hjelpe barn og unge som har det vondt. Opplevelser som involverer sanser og følelser er nødvendig, sier psykologspesialist Heine Steinkopf ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Sør.

Les mer om OPPLEVELSER, ikke bare samtale
Egotapas med bismak

Egotapas med bismak

Om du lurer på hvor alle er for tiden, kan jeg avsløre at de fleste holder på
med å finne seg selv, ta hensyn til seg selv og utvikle seg selv. Navlebeskuende
virksomhet er dresset opp i det mer stuerene ordet selvutvikling, og få er
opptatt av å finne andre. Les Eva Dønnestads kåseri om vår tids fokus på egenutvikling.

Les mer om Egotapas med bismak
Hjelp til å velge livet

Hjelp til å velge livet

– Drivkraften er å gi unge kunnskap og verktøy slik at de kan velge livet, til tross for at det i øyeblikk kan virke overveldende vanskelig, sier foregangskvinnen for markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging i Norge, Renate Grønvold Bugge som selv har mistet en sønn i selvmord.

Les mer om Hjelp til å velge livet
Årets Visjon RVTS Sør

Årets Visjon RVTS Sør

Dette er årets visjon som ledere og ansatte ved RVTS Sør vil forsøke å leve ut det kommende året. Vi ønsker dette skal prege hva vi deler og hvordan vi deler vår kompetanse.Også i vårt kommunikasjonsarbeid vil det opplevde livet få en sentral rolle.

Les mer om Årets Visjon RVTS Sør
En hjelpers fortelling

En hjelpers fortelling

Snipp, snapp, snute, der var overskuddet ute. Hva skjedde? Les fortellingen om hjelperen som møtte egen smerte: - Dina som jeg skulle hjelpe, åpnet med sine sannheter døren inn til et rom i min egen barndom som jeg hadde stengt av. Et rom fylt av skyld, skam og rop etter å bli elsket.

Les mer om En hjelpers fortelling
Svanesang og sjelsro

Svanesang og sjelsro

Les Ann Kristin Olsen sin siste spalte. Hun går av som fylkesmann dette året og gjør seg noen betraktninger over hva som er viktig i livet.

Les mer om Svanesang og sjelsro
TraumefeltPioneren

TraumefeltPioneren

Trine Anstorp har gjort det til sitt prosjekt: Å formidle til fagfolk hva som kan være til hjelp for mennesker som av ulike grunner er traumatisert. Å vise hva som er god traumebehandling. At heling er mulig, selv etter store påkjenninger.

Les mer om TraumefeltPioneren
Traumebevisst Ordliste

Traumebevisst Ordliste

RVTS Sør har laget en ordliste som forklarere de mest sentrale begrepene fra traumefeltet. Lurer du på hva toleransevinduet, smerteuttrykk, affektregulering eller den tredelte hjernen handler om, anbefaler at du tar i bruk ordlista vår. Del gjerne med andre ansatte og bekjente.

Les mer om Traumebevisst Ordliste
Opplæring endrer praksis

Opplæring endrer praksis

Traumebevisst ungdomsklinikk: Noe er forandret etter at ansatte og ledere ved ungdomsklinikken i Arendal har gjennomgått et kompetansehevingsprogram om stressregulering og traumeforståelse med RVTS Sør: Begrepsapparatet. Felles fokus på å arbeide med seg selv som verktøy. Felles fokus på å stressregulere og forstå følelsene bak atferden.

Les mer om Opplæring endrer praksis