Ny webadresse

Ny webadresse

RVTS Sør har fått ny webadresse. Den er www.rvtssor.no. Vi anbefaler at du bokmerker denne adressen og sprer denne til alle dine kontakter.

Traumebevisst Grimstadskole

Traumebevisst Grimstadskole

– Vi møter traumatiserte barn med større forståelse etter å ha fått lov til å gjennomgå opplæringsprogrammet fra RVTS Sør, sier en fornøyd rektor ved Holviga skole, Bjørn Malmo.

Les mer om Traumebevisst Grimstadskole
Olsen om kvinnemot

Olsen om kvinnemot

Kvinners, menns og barns rettigheter henger sammen. Når kvinner og barn blir krenket i andre deler av verden, angår det oss, mener denne månedens spaltist.

Les mer om Olsen om kvinnemot
Fornøyd med 7-trinnsprogram

Fornøyd med 7-trinnsprogram

- For meg gjorde det en enorm forskjell som fagperson å få delta på RVTS 7-trinnsprogram om traumebevisst forståelse.
Det er Aud Ørnes som har jobbet 25 år i barnevernet, flere av dem som leder, som sier dette.

Les mer om Fornøyd med 7-trinnsprogram
Mogens med mening

Mogens med mening

Vi lanserer spalten til vår fagsjef Mogens Albæk som her kommer med kloke tanker rundt evidensbaserte metoder og viktigheten av det subjektive i alt omsorgsarbeidet.

Les mer om Mogens med mening
Nasjonalt elitelag

Nasjonalt elitelag

RVTS Sør er stolte over å kunne lansere SpaltePlassen med et nasjonalt elitelag av kloke og erfarne og skriveføre fagpersoner.

Les mer om Nasjonalt elitelag
Første spaltist ut.

Første spaltist ut.

Noen barn trenger voksne som blir hos dem, tross alt.Fosterfar Knut er en slik voksen. Fostersønnen Stian er krenket på det verste, men finner ord til kampene inni seg og overlever, tross alt. Øivind Aschjem har møtt dem begge.

Les mer om Første spaltist ut.
Kjærlighet fremfor piller

Kjærlighet fremfor piller

Mogens Albæk og Heine Steinkopf i avisen Fvn: Vi mener barn med adferdsvansker må behandles med store doser kjærlighet, fremfor piller og adferdskontroll.

Les mer om Kjærlighet fremfor piller
Julian Ford til Bergen

Julian Ford til Bergen

Julian Ford, Finn Skårderud, Dag Nordanger og vår egen fagsjef Mogens Albæk, er noen av foredragsholderne på RVTS Vest sin årlige septemberkonferanse.

Les mer om Julian Ford til Bergen
Hjerne, relasjon og utvikling

Hjerne, relasjon og utvikling

Nevrobiolog Dr. Bruce Perry hadde et klart budskap til 300 fremmøtte fagfolk fra hele landet som møttes til konferansen BEDRE FOR BARN på Kilden i Kristiansand: – Gode relasjoner reparerer en skadet hjerne.

Les mer om Hjerne, relasjon og utvikling
God Jul

God Jul

Leder ved RVTS Sør Ivar Kjelleviks julehilsen til det stadig økende antall lesere av websiden vår.

Les mer om God Jul
Jul i Barnehøyde

Jul i Barnehøyde

Psykologspesialist Heine Steinkopf oppfordrer alle voksne til å bli som barn og å sette seg inn i barnets sted denne julen.

Les mer om Jul i Barnehøyde
Veileder lanseres

Veileder lanseres

En elektronisk veileder for utarbeidelse av kommunale handlingsplaner
om vold i nære relasjoner ble lansert 26.nov.

Les mer om Veileder lanseres
Eksklusiv avtale om NMT

Eksklusiv avtale om NMT

RVTS Sør har fått en eksklusiv avtale med Bruce Perry og Child Trauma Academy. RVTS Sør skal lede og koordinere en omfattende implementering av kartleggingsverktøyet NMT, Neurosequenziel Model of Therapeautics.

Les mer om Eksklusiv avtale om NMT
Scenisk vold og virkelig vold

Scenisk vold og virkelig vold

Er det sammenheng mellom scenisk vold og virkelig vold? Volden er for alvorlig til å bli behandlet tankeløst, skriver Paul Leer-Salvesen i sin første spalte for RVTS Sør.

Les mer om Scenisk vold og virkelig vold
Når alt er blogglagt

Når alt er blogglagt

Hva når du har fortalt om smerten igjen og igjen, vrengt sjelen, blogget ut det innerste og verste - og det allikevel gjør vondt? Les Eva Dønnestad spalte om smerte som søker verdige smertemottak

Les mer om Når alt er blogglagt
Mange voldsutsatte får traumer

Mange voldsutsatte får traumer

Jo lenger barn lever i en voldstilværelse, jo større er risikoen for at konsekvensene øker i omfang, sier fagsjef Mogens Albæk til Sandefjord blad.

Les mer om Mange voldsutsatte får traumer
Barn tefter misstemning

Barn tefter misstemning

Barn og unge tefter ofte misstemningen under fasaden. Sinnet under frasene. Smerten under smilene. Les fortelling fra jente (17) og psykologspesialist Heine Steinkopfs oppfordring til foreldre og fagpersoner: Snakk om virkeligheten sånn den er.

Les mer om Barn tefter misstemning
Nyskapende samarbeid

Nyskapende samarbeid

Bufetat region sør har engasjert RVTS Sør for å bidra til økt kvalitet på tjenestene. – Det de kunne tilby av kompetanse, traff midt i blinken på hva vi trenger for å utvikle kvaliteten på tjenestene, sier direktør i Bufetat region sør, Ann Kristin Stapnes.

Les mer om Nyskapende samarbeid
Ledelse på barns premisser

Ledelse på barns premisser

Hva om vi tok det beste fra ulike ledelsesfilosofier og gjorde
noe så enkelt som å bedrive OMSORGSLEDELSE? Da ville det blitt bedre å være barn, skriver Aud Ørnes i sin første spalte.

Les mer om Ledelse på barns premisser