Presentasjoner fra RVTS Sørs kurs og konferanser

 

SoRo Lillemann

Kick off - 17. november 2016
Dag 1 - Organisasjonskultur og arbeidsglede
Dag 2 - Traumebevisst omsorg
Livets tre
Oversikt over datoer

 

Høgskolen i Sørsøst-Norge, 02. desember 2016

Presentasjon

 

8. Nasjonale selvmordskonferanse om selvmordsforskning og -forebygging, Kristiansand 18.-19.11.15

Presentasjon

 

Grunnkurs Traumeforståelse Ål i Hallingdal

Presentasjon

 

Sekundært traumatisk stress hos hjelpere, Stavern 28.10.14

Presentasjon

Grunnkurs Traumeforståelse, Traumebevisst omsorg....
Brokelandsheia 5.-6. November 2014

Grunnkurs dag 1

Grunnkurs dag 2

 

Barnehøydekonferansen 2014 - Hvorfor lever vi?

Christian Møller Pedersen
Powerpointpresentasjonen
CAMS Manual
CAMS Evidence Based Ressource Guide
CAMS "cheat sheets" (opskrift på hvad der skal gøres i hver session)
CAMS rating scale
Arbejdspapirer i norsk oversættelse

Odaly Acosta
Relationships saves lives

Frank Zenere
Culture of Prevention

Joaquin P. Hernandez
When Communivcation Saves Lives

Christian Møller Pedersen

Lars Mehlum

Henning Herrestad

 

 Kriser Skjer 5. juni 2014 Kristiansand

Frank Zenere

Crisis Intervention

Suicide Postvention

 

 

Kurs for Orion Bufetat og samarbeidspartnere, Hokksund 14. og 15. januar 2014

Her ligger Powerpointene fra kurset:

Orion 01

Fagfolk utvikling

Den tredelte hjerne Psykoedukasjon

Den tredelte hjerne

Traumebevisst praksis

Barnevernkonferansen Agder 22. nov. 2013
«Barnesamtalen»

Presentasjonen kan lastes ned her

Grunnkurs Traumeforståelse, Aust-Agder

Her ligger Powerpointene fra kurset:

Den tredelte hjernen

Seksuelle overgrep grunnkurs 2013

Seksuelle overgrep

Traumebevisst omsorg

 

 

RVTS i Barnehøyde - Bedre for Barn - Kilden, Kristiansand 3.-4. juni 2013

Bruce Perry
I disse linkene finner du innholdet Bruce Perry snakket om på konferansen:

http://childtrauma.org/images/stories/docs/nmt_overview_evidence_3_2013.pdf

http://childtrauma.org/images/stories/Articles/traumaloss_bdp_final_7_09.pdf

http://childtrauma.org/images/stories/docs/nmt_description_overview_6_22_12x.pdf

http://childtrauma.org/images/stories/Articles/neurosequentialmodel_06.pdf

http://childtrauma.org/images/stories/Articles/nmt_article_08.pdf


Annette Jackson

Annette Jacksons presentasjon

 

Grunnkurs om traumeforståelse - Kristiansand 4.-5. mars 2013

Heine Steinkopfs Presentasjon

 

Fagdag Tønsberg 22.8.2012

Mogens Albæks innledning

Inger Lise Andersens presentasjon

Heine Steinkopfs Presentasjon

 

Kriseteamsamling i Froland 7.6.2012

Karen Ringereides presentasjon

Heine Steinkopfs presentasjon

 

Barnehøykonferansen 4.6.2012

Dag Nordanger

Komplekse traumer hos barn

Mogens Albæk

 Velkommen

Vedvarende kompetanse

Et hjelpesystem i barnehøyde

Heine Steinkopf

Hva er traumebehandling

Traumebevisst flerfamiliearbeid

Inger Lise Andersen

Workshop

Karen Ringereide

Traumebevisst skole i Grimstad

Presentasjon av prosjektet - Olga

Link til Livet

Andreas Aamodt

Et traumebevisstpsykologisk helsevern - erfaringer fra terapirommet