Kontaktinformasjon

Post-og besøksadresse:

RVTS Sør
Sørlandet kunnskapspark
Gimlemoen 19
4630 Kristiansand

Sentralbord - 926 94 100
E-post: [email protected]

 

Faktura adresse:

Bufetat Region Sør
Fakturamottak DFØ
Postboks 4364
2308  HAMAR

Merk med bestillerreferanse (3600+fem bokstaver)

 

Vårt organisasjonsnummer:

986 128 433

Kontaktinformasjon
Kart RVTS Sør