Grunnstoff RVTS Sør

Her har vi samlet de viktigste artiklene og bøkene som RVTS bruker i sitt kunnskapsgrunnlag

 

Hjernen formes av bruken

Traumebevisst omsorgs tre grunnpilarer

The three pillars of traumawise care (Howard Bath)

Lek - veien til endring (Heine Steinkopf)

Traumebevisst omsorg, teori og praksis (T.W.Jørgensen og H. Steinkopf)

Braarud, H. & Nordanger, D. Ø. (2014). Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 51, nummer 7, 2014, side 530-536.
Les eller last ned her

Eide-Midtsand, N. (2010). Problematferd som uttrykk for feilinnstillinger i hjernens stressrespons-system. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 47, 1098-1102.
Les eller last ned her

Perry, B.D (2009) Examining child maltreatment through a neurodevelopmental lens: clinical applications of the Neurosequential Model of Therapeutics, Journal of Loss and Trauma, 14, 240 – 255.
Les eller last ned her

Nathanson, D. (2001). The Name of the Game is Shame
Les eller last ned her

Siegel, D. J. (2012). The developing Mind. Second Edition: How relationships and the brain interact to shape who we are.
Du finner boka her