RVTS Sør er et  kompetansehevings- og formidlingssenter innen psykologiske traumer.
Vi er et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, programmer og formidlingsarbeid. Med røtter i verdier, ønsker vi å bidra til at hjelpere blir gode menneskemøtere. Vårt samfunnsoppdrag er å være en tjeneste for tjenestene innen feltene vold og overgrep, traumatisk stress, selvmordsforebygging, flyktninger/tvungen migrasjon og psykososial beredskap.

Det skal merkes at vi er her.

 • Skade på sjelen

  Skade på sjelen

  Hva det gjør med grupper av ansatte i barnevernet, psykisk helsevern eller veteraner som som nærmest blir framstilt som overgripere, lovbrytere og torturister i media? Hva gjør det med en barnevernansatt å bli kalt udugelig? Spør spaltist Anne Kristine Bergem og tar for seg begrepet ”moral injury”, moralsk skade eller skade på sjelen.

  Les mer om Skade på sjelen
 • FagHjerteBoka kan kjøpes!

  FagHjerteBoka kan kjøpes!

  RVTS Sørs faghjertebok er primært laget for intern bruk og til utdeling i våre programmer og prosjekter. Men etter stor etterspørsel, velger vi nå også å åpne for salg. For dem som er interessert i å vite mer om vårt verdigrunnlag og vår fagprofil.

  Les mer om FagHjerteBoka kan kjøpes!
 • Vår innerste menneskelighet

  Vår innerste menneskelighet

  Vår innerste medmenneskelighet er vår beskyttende ømhet for det vergeløse barnet. Vår innerste medmenneskelighet er robust. Vi er til og med vaksinert av evolusjonen som ga oss en medfødt, reaktiv empati med andre som lider og er i fare; som kommer til vårt vitende. Men før vi får sukk for oss, dukker empati-krymperne opp: ”Tenk på dine egne, vi må bli de strengeste i verden, da er vi typisk norske og gode.”
  Skriver Magne Raundalen i RVTS Sør Spalten sin denne gangen.

  Les mer om Vår innerste menneskelighet
 • Relasjon - et verktøy for følelsesmessing utvikling

  Relasjon - et verktøy for følelsesmessing utvikling

  KRONIKK: Vårt følelsesliv er tett forbundet med hvem vi er. Følelsene er ”limet” i felleskapet med andre. Derfor er utvikling av følelsesferdigheter like viktig som utvikling av motorikk og kognisjon. Traumatiserte barn strever ofte med følelsesregulering og relasjon til andre mennesker. Hvordan skal vi hjelpe disse barna til å utvikle sine følelsesferdigheter for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i et felleskap?

  Les mer om Relasjon - et verktøy for følelsesmessing utvikling
 • Følelsene vil fortelle

  Følelsene vil fortelle

  – Følelser som ikke blir anerkjent, blir fornektet eller ikke tatt fram i lyset, kan bli til angst, depresjon eller føre til søvnløshet, prestasjonsjag og overaktivitet. Både gode og vonde følelser er en del av oss. De har noe å fortelle.

  Les mer om Følelsene vil fortelle
 • Oppmuntringsplakaten

  Oppmuntringsplakaten

  Her har vi bearbeidet og oversatt plakaten med 50 tips til hvordan voksne kan oppmuntre og sette mot i barn og unge. Være med å gi dem tro på seg selv.
  50 måter å oppmuntre barn på.

  Les mer om Oppmuntringsplakaten
 • Ny bok fra RVTS Sør

  Ny bok fra RVTS Sør

  - Boken FAGHJERTE er for deg som arbeider med mennesker. Vi er glade over å kunne dele vårt verdigrunnlag og fagprofilen vår med de tjenestene vi er til for, sier Ivar Kjellevik, leder RVTS Sør. En viktig del av fagprofilen er formidling av MenneskeMøteKompetanse. Boken vil I første rekke bli delt ut til deltakere på RVTS Sørs kurs og programmer som går over tid.

  Les mer om Ny bok fra RVTS Sør
 • Adventskalender

  Adventskalender

  Velkommen til å dele RVTS Sørs MenneskeMøteKalender 2016! Bak hver luke skjuler det seg små skatter av ord, filmer og bilder som kan føre menneskene sammen.

  Les mer om Adventskalender
 • Et barn er født, et barn er dødt

  Et barn er født, et barn er dødt

  Barnepsykolog og bestefar Magne Raundalen har skrevet ny spalte for RVTS Sør. Om medmenneskelighet. Om angrepet på medmenneskeligheten.

  Les mer om Et barn er født, et barn er dødt
 • Nyrevidert HandleKraft lansert!

  Nyrevidert HandleKraft lansert!

  Nyreviderte HandleKraft er lansert i Oslo nylig. Første versjon av programmet ble produsert for Bufdir i 2011. Ca 2600 har fått opplæringen. Etter god evaluering av Ernst og Young, har de nå revidert og relansert programmet.

  Les mer om Nyrevidert HandleKraft lansert!
 • BÅLSAMLING med Per Isdal

  BÅLSAMLING med Per Isdal

  RVTS Sør har hatt fagdag i det fri med Per Isdal.
  De samlet flere og tjue ansatte til tur i skogen og samling rundt bålet. Ærlighet og anerkjennelse preget bålsamlingen.

  Les mer om BÅLSAMLING med Per Isdal
 • Samhandling til barns beste

  Samhandling til barns beste

  KIDS DO WELL IF THEY CAN. 220 fagpersoner som arbeider med barn og unge, var nylig samlet på Kinoen i Flekkefjord for å lære mer om hvordan de kan forstå barn og unge i lys av hva de har opplevd. Fag, lekenhet, latter og alvor fylte kinoen denne dagen.

  Les mer om Samhandling til barns beste

LES FLERE ARTIKLER PRODUSERT AV RVTS SØR VED Å TRYKKE HER