RVTS Sør er et  kompetansehevings- og formidlingssenter innen psykologiske traumer.
Vi er et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, programmer og formidlingsarbeid. Med røtter i verdier, ønsker vi å bidra til at hjelpere blir gode menneskemøtere. Vårt samfunnsoppdrag er å være en tjeneste for tjenestene innen feltene vold og overgrep, traumatisk stress, selvmordsforebygging, flyktninger/tvungen migrasjon og psykososial beredskap.

Det skal merkes at vi er her.

 • Liv og lære

  Liv og lære

  På en arbeidsplass hvor man jobber med barn og unge, burde arbeidsmiljøet være ekstra godt. Både ledere og medarbeidere burde satse ekstra på å skape gode relasjoner og et miljø mennesker kan kjenne tilhørighet til. For den vi er og hva vi gjør, snakker høyere enn hva vi sier.

  Les mer om Liv og lære
 • Verdsetter MenneskemøteKompetansen

  Verdsetter MenneskemøteKompetansen

  – Kompetansehevingen i programmet AvHoldt fra RVTS Sør har fått oss til å bli mer bevisst på verdien av de gode menneskemøtene. Det kan vi ikke få til om vi ikke arbeider med oss selv og organisasjonen vår, sier psykolog Monica Kvarv og Levente Blanár, psykiater og spesialist i rus og avhengighet, begge ansatte i Blå Kors, Borgestadklinikken, avdeling Loland.

  Les mer om Verdsetter MenneskemøteKompetansen
 • ForandringsKraften ligger i fortellingene

  ForandringsKraften ligger i fortellingene

  – Vi er HomoNarratives, ikke bare HomoSapiens. Vi skal lete oss fram til menneskers livsfortellinger og skape nye fortellinger sammen med dem vi skal hjelpe, sier den erfarne traumefeltforskeren Anders Dovran PhD, nytilsatt psykologspesialist ved RVTS Sør.

  Les mer om ForandringsKraften ligger i fortellingene
 • NY ANIMASJONSFILM om hjelpekunst

  NY ANIMASJONSFILM om hjelpekunst

  RVTS Sør slipper i dag en ny film - om hjelpekunst.
  ”Gutten som falt og mannen som hjalp han opp igjen.” Der payoff-teksten er: ”Våg å gå litt lengre. Ikke gi slipp.” Det er Mikrofilm som har produsert filmen.

  Les mer om NY ANIMASJONSFILM om hjelpekunst
 • Ny webside på Tidlig Innsats

  Ny webside på Tidlig Innsats

  Jobber du med barn, ungdom, voksne eller eldre og er opptatt av tidlig forebyggende arbeid? Da kan forebygging.no/tidlig innsats være interessant og nyttig. Her finner du fagstoff, praksiserfaringer og beskrivelser av aktuelle tiltak for tidlig innsats.

  Les mer om Ny webside på Tidlig Innsats
 • Kompetanseheving til asylbarnas beste

  Kompetanseheving til asylbarnas beste

  – Norske barn og alle barn under 18 som søker asyl, har like rettigheter. Slik fungerer det ikke i praksis, sier Hilde Holteberg, rådgiver hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

  Les mer om Kompetanseheving til asylbarnas beste
 • Bekjennelser

  Bekjennelser

  Det er noe trist ved det å vente så lenge at en ikke rekker å få glede av de frigjørende kreftene som ligger i en god og sann bekjennelse.” Tenk om hun hadde sagt det før,” sa en datter som opplevde at den døende moren ba henne om tilgivelse for svikene og svikten i barndommen.” Da kunne vi hatt et mye bedre forhold.”

  Les mer om Bekjennelser
 • Ny spaltist

  Ny spaltist

  Det er en stor glede å introdusere vår nye spaltist Kjell Gustumhaugen med spalten: FORTELLINGER FRA PRAKSIS. Utdannet barnehagelærer. Har tidligere jobbet som pedagogisk leder i barnehage. Jobber nå som miljøterapeut på barnehjem og krisesenter. Forfatter av boken "Blant hjertevarme og utilstrekkelighet", driver også bloggen www.medhjertetpagulvet.no. Kommer snart med ny bok om sitt møte med miljøterapien og risikoutsatte barn. Skriver praksisnært og formidler med ærlighet.

  Les mer om Ny spaltist
 • Hva når ingenting hjelper?

  Hva når ingenting hjelper?

  Hvordan kan vi være gode menneskemøtere når det kjennes som om ingenting av det vi gjør hjelper? Når alt jeg kjenner er negative følelser for barnet? Når vi selv blir skremt og rystet? Hvordan i huleste kan vi tro på at menneskemøtet skal bidra til forandring når vi først og fremst må sette fysiske begrensninger? Når vi mister innholdet i ordene av syne?

  Les mer om Hva når ingenting hjelper?
 • TBO-plakaten

  TBO-plakaten

  RVTS Sør har samlet 20 punkter om hva som er viktig når vi skal sette traumebevisstomsorg ut i livet!
  Teksten er hentet fra boken FagHjerte, 2016, Dønnestad og Steinkopf.

  Les mer om TBO-plakaten
 • Skade på sjelen

  Skade på sjelen

  Hva det gjør med grupper av ansatte i barnevernet, psykisk helsevern eller veteraner som som nærmest blir framstilt som overgripere, lovbrytere og torturister i media? Hva gjør det med en barnevernansatt å bli kalt udugelig? Spør spaltist Anne Kristine Bergem og tar for seg begrepet ”moral injury”, moralsk skade eller skade på sjelen.

  Les mer om Skade på sjelen
 • FagHjerteBoka kan kjøpes!

  FagHjerteBoka kan kjøpes!

  RVTS Sørs faghjertebok er primært laget for intern bruk og til utdeling i våre programmer og prosjekter. Men etter stor etterspørsel, velger vi nå også å åpne for salg. For dem som er interessert i å vite mer om vårt verdigrunnlag og vår fagprofil.

  Les mer om FagHjerteBoka kan kjøpes!

LES FLERE ARTIKLER PRODUSERT AV RVTS SØR VED Å TRYKKE HER