RVTS Sør er et  kompetansehevings- og formidlingssenter innen psykologiske traumer.
Vi er et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, programmer og formidlingsarbeid. Med røtter i verdier, ønsker vi å bidra til at hjelpere blir gode menneskemøtere. Vårt samfunnsoppdrag er å være en tjeneste for tjenestene innen feltene vold og overgrep, traumatisk stress, selvmordsforebygging, flyktninger/tvungen migrasjon og psykososial beredskap.

Det skal merkes at vi er her.

 • TrygghetsBygging

  TrygghetsBygging

  – Konsekvenser av traumer er at barn kan føle seg utrygge på alle former for trygghet. Hvordan skal vi voksne legge til rette for å skape opplevd trygghet? Gjennom å fokusere på det. Legge til rette for det. Koble oss på og samspille. Sier Psykologspesialist Anette Andersen, RVTS Sør.

  Les mer om TrygghetsBygging
 • Farlig forfall på øverste hylle

  Farlig forfall på øverste hylle

  Vil toppskiktet i et samfunn alltid være et forbilde? Hvilke andre forbilde-strømninger skal vi vokte oss for? I hvor sterk grad er vi forbilder for våre barn? Ser og hører barn og unge også de på toppen?

  Les mer om Farlig forfall på øverste hylle
 • Mot til å invitere andre inn

  Mot til å invitere andre inn

  Når vi blir redde for å invitere hverandre inn, står relasjonen for fall og ensomheten klar til å overta. VELKOMMEN er et modig ord.

  Les mer om Mot til å invitere andre inn
 • Spydige stikk lager sår

  Spydige stikk lager sår

  – Det var ikke så lett å skulle forklare hvorfor jeg kjente meg som en liten dritt, helt verdiløs. Men sammen med en god voksen fant jeg ut at det å vokse opp med spydige stikk på hva gjorde og hvem jeg var, knakk meg helt, forteller ”Stian”. (23)

  Les mer om Spydige stikk lager sår
 • GullTråder

  GullTråder

  "Jeg gir deg ikke de mest smertefulle og skamfulle sannhetene om livet mitt om du ikke SAMTIDIG ser alt det vakre og sterke jeg også er. "
  Cathrin. Jente med mangeårig erfaring med psykisk helsevern.

  Les mer om GullTråder
 • Liv og lære

  Liv og lære

  På en arbeidsplass hvor man jobber med barn og unge, burde arbeidsmiljøet være ekstra godt. Både ledere og medarbeidere burde satse ekstra på å skape gode relasjoner og et miljø mennesker kan kjenne tilhørighet til. For den vi er og hva vi gjør, snakker høyere enn hva vi sier.

  Les mer om Liv og lære
 • Verdsetter MenneskemøteKompetansen

  Verdsetter MenneskemøteKompetansen

  – Kompetansehevingen i programmet AvHoldt fra RVTS Sør har fått oss til å bli mer bevisst på verdien av de gode menneskemøtene. Det kan vi ikke få til om vi ikke arbeider med oss selv og organisasjonen vår, sier psykolog Monica Kvarv og Levente Blanár, psykiater og spesialist i rus og avhengighet, begge ansatte i Blå Kors, Borgestadklinikken, avdeling Loland.

  Les mer om Verdsetter MenneskemøteKompetansen
 • ForandringsKraften ligger i fortellingene

  ForandringsKraften ligger i fortellingene

  – Vi er HomoNarratives, ikke bare HomoSapiens. Vi skal lete oss fram til menneskers livsfortellinger og skape nye fortellinger sammen med dem vi skal hjelpe, sier den erfarne traumefeltforskeren Anders Dovran PhD, nytilsatt psykologspesialist ved RVTS Sør.

  Les mer om ForandringsKraften ligger i fortellingene
 • NY ANIMASJONSFILM om hjelpekunst

  NY ANIMASJONSFILM om hjelpekunst

  RVTS Sør slipper i dag en ny film - om hjelpekunst.
  ”Gutten som falt og mannen som hjalp han opp igjen.” Der payoff-teksten er: ”Våg å gå litt lengre. Ikke gi slipp.” Det er Mikrofilm som har produsert filmen.

  Les mer om NY ANIMASJONSFILM om hjelpekunst
 • Ny webside på Tidlig Innsats

  Ny webside på Tidlig Innsats

  Jobber du med barn, ungdom, voksne eller eldre og er opptatt av tidlig forebyggende arbeid? Da kan forebygging.no/tidlig innsats være interessant og nyttig. Her finner du fagstoff, praksiserfaringer og beskrivelser av aktuelle tiltak for tidlig innsats.

  Les mer om Ny webside på Tidlig Innsats
 • Kompetanseheving til asylbarnas beste

  Kompetanseheving til asylbarnas beste

  – Norske barn og alle barn under 18 som søker asyl, har like rettigheter. Slik fungerer det ikke i praksis, sier Hilde Holteberg, rådgiver hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

  Les mer om Kompetanseheving til asylbarnas beste
 • Bekjennelser

  Bekjennelser

  Det er noe trist ved det å vente så lenge at en ikke rekker å få glede av de frigjørende kreftene som ligger i en god og sann bekjennelse.” Tenk om hun hadde sagt det før,” sa en datter som opplevde at den døende moren ba henne om tilgivelse for svikene og svikten i barndommen.” Da kunne vi hatt et mye bedre forhold.”

  Les mer om Bekjennelser

LES FLERE ARTIKLER PRODUSERT AV RVTS SØR VED Å TRYKKE HER