RVTS Sør er et  kompetansehevings- og formidlingssenter innen psykologiske traumer.
Vi er et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, programmer og formidlingsarbeid. Med røtter i verdier, ønsker vi å bidra til at hjelpere blir gode menneskemøtere. Vårt samfunnsoppdrag er å være en tjeneste for tjenestene innen feltene vold og overgrep, traumatisk stress, selvmordsforebygging, flyktninger/tvungen migrasjon og psykososial beredskap.

Det skal merkes at vi er her.

 • Bath om BehovsBevissthet

  Bath om BehovsBevissthet

  Howard Bath i Norge:
  – Vi må kartlegge og ta utgangspunkt i menneskers behov, ikke i en teori. Selv om traumeforståelsen dominerer for tiden, må vi ikke utelate andre fagblikk som kan bidra til at barn, unge og voksne utsatt for store påkjenninger, blir trygge aktører i livene sine.

  Les mer om Bath om BehovsBevissthet
 • Troverdighet gjennom kvalitet

  Troverdighet gjennom kvalitet

  –Vi bruker mye tid på å kvalitetsforbedre oss. Vi er blitt bedre på å sette kunnskap ut i praksis – og har satset spesielt på å bygge en formidlingsbro til tjenestene og folket som gjør at flere forstår, sier nestleder Martin Mølsæter.
  Økt kvalitet på organisering, formidling og kunnskaps- og erfaringsforankring, er hovedårsaken til at hele 12 000 mennesker har deltatt i RVTS Sørs prosjekter og kompetansehevingsprogrammer hittil i år.

  Les mer om Troverdighet gjennom kvalitet
 • RVTS Sørs FyrLykter

  RVTS Sørs FyrLykter

  Med fyrlykter mener vi hjelpemidler og innhold som hjelper oss å leve ut verdiene, nå målene og strekke oss mot visjonen. Fyrlyktene hjelper oss å finne retning. Se i mørket. Beholde roen i urolig farvann og se muligheter i kaoset.

  Les mer om RVTS Sørs FyrLykter
 • Traumebevisst barnehage

  Traumebevisst barnehage

  Statped og RVTS Sør samarbeider om fagdag i Oslo 17.oktober. Fagleder Heine Steinkopf blir med og snakker om lekens muligheter for barn med flere språk og ulike erfaringer.

  Les mer om Traumebevisst barnehage
 • FORMIDLINGSBRO

  FORMIDLINGSBRO

  Kunnskap og verdier må ut i menneskemøter. Trygghet inn i kroppene. Tillit ut i relasjonene. Vi vil bygge en formidlingsbro fra fag og forskning til folk og tjenester.

  Les mer om FORMIDLINGSBRO
 • Livet til unge asylsøkere

  Livet til unge asylsøkere

  RVTS Sør ønsker å ta brukerstemmen på alvor inn i arbeidet vårt. I vårt nye heft UngeBlikk, har vi bedt 27 afghanske gutter fra Sana mottak i Lillesand om å ta bilde av hva som er bra i livet ditt, hva som er vanskelig og hva de håper skal skje framover.
  Resultatet kan du finne i dette heftet: UngeBlikk- unge asylsøkere i Lillesand.

  Les mer om Livet til unge asylsøkere
 • VIRevolusjonen

  VIRevolusjonen

  MenneskeMøteMobilisering:
  JEG trenger å bli en del av et VI. Det skjer i MenneskeMøtene.
  Isolasjonen skader, fellesskapet heler. Vi vil FellesSkape!

  Les mer om VIRevolusjonen
 • Å komme nærmere

  Å komme nærmere

  – Vi er vant til å tenke at distanse er profesjonelt. Men traumebevisst omsorg handler om å komme nær. Prisen for nærhet er sårbarhet, risiko for avvisning og den påfølgende skamfølelsen, sier FagLeder ved RVTS Sør, Heine Steinkopf.

  Les mer om Å komme nærmere
 • Selvbeskyttelse og nærhet

  Selvbeskyttelse og nærhet

  Det finnes livshemmende selvbeskyttelse, og det finnes livsfremmende selvbeskyttelse. Kunsten er å lære seg forskjellen.

  Les mer om Selvbeskyttelse og nærhet
 • Mening på seierspallen

  Mening på seierspallen

  – Glede er på bronseplass, lykke er på sølvplass. Men har det bare vært lykke og glede i det arbeidet jeg har stått i, undrer Norges barnepsykolog, Magne Raundalen. – Nei, men det har vært en alltid tilstedeværende mening. Ved å være maktesløs sammen med de maktesløse. Være den som ikke gikk. Være den som også fikk dele de små gledesstundene. Derfor er mening gull!

  Les mer om Mening på seierspallen
 • Rusfeltet og Traumefeltet møtes

  Rusfeltet og Traumefeltet møtes

  – Vi har aldri behandlet rusen bare som rus, den er alltid et uttrykk for noe annet. Her møtes rusfeltet og traumefeltet: Vi vil se bakenfor atferd og symptomer, forstå smerteuttrykket, sier den erfarne rusbehandleren Anne Birgit Nordgaard, enhetsleder ved Borgestadklinikken Blå Kors, avdeling Loland.

  Les mer om Rusfeltet og Traumefeltet møtes
 • RVTS Sør støtter PLATTFORM

  RVTS Sør støtter PLATTFORM

  – Vi ved RVTS Sør er glade for etableringen av Plattform. Alle gode krefter må forenes i arbeidet med forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme. Gratulerer med åpningen av Plattform – dette er jo aldeles strålende, sa leder ved RVTS Sør, Ivar Kjellevik ved åpningen av Plattform.

  Les mer om RVTS Sør støtter PLATTFORM

LES FLERE ARTIKLER PRODUSERT AV RVTS SØR VED Å TRYKKE HER