RVTS Sør er et  kompetansehevings- og formidlingssenter innen psykologiske traumer.
Vi er et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, programmer og formidlingsarbeid. Med røtter i verdier, ønsker vi å bidra til at hjelpere blir gode menneskemøtere. Vårt samfunnsoppdrag er å være en tjeneste for tjenestene innen feltene vold og overgrep, traumatisk stress, selvmordsforebygging, flyktninger/tvungen migrasjon og psykososial beredskap.

Det skal merkes at vi er her.

 • Varsko mot skolestress

  Varsko mot skolestress

  – Skolemiljøet, læringsmiljøet og lærernes hverdag må preges av mer enn tester, prøver og skåringer dersom skolen skal sende fra seg trygge ungdommer som har lært nok, tør gjøre feil, kan skape nytt og som med høy etisk bevissthet vil delta i samfunnsutviklingen. Det er essensen i et skriv, som nylig ble overlevert kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, blant annet av RBUPs direktør, Arild Bjørndal. RVTS Sør støtter innholdet i dette skrivet.

  Les mer om Varsko mot skolestress
 • Samkjørte på faglig bredde

  Samkjørte på faglig bredde

  Leder av programkomiteen for RVTSenes jubileumskonferanse Espen Rutle Johansson deler sine inntrykk: – Vi fikk dele en enorm bredde i traumeforståelsens betydning for sårbare mennesker og vi er godt faglig samkjørte.

  Les mer om Samkjørte på faglig bredde
 • – Vi må TRYGGE, ikke bare sikre

  – Vi må TRYGGE, ikke bare sikre

  – Det er ikke nok å sikre, vi må trygge mennesker som har så stor indre smerte at de skader seg selv, sier Tormod Stangeland, spesialist i barne- og ungdomspsykologi, Akershus Universitetssykehus og Ingeborg Lunde, spesialrådgiver RVTS Øst.

  Les mer om – Vi må TRYGGE, ikke bare sikre
 • VerdiStrek 2016

  VerdiStrek 2016

  Nå kan du lese vårt siste magasin med de mest leste sakene fra websiden vår - og noen nye saker.
  Velkommen inn!

  Les mer om VerdiStrek 2016
 • Samlende traumeforståelse

  Samlende traumeforståelse

  – Finnes det en fellesnevner for arbeidet RVTSene har drevet i 10 år? Ja, komplekse traumer forener forståelsen, sier Dag Nordanger i sitt åpningsforedrag på RVTSenes 10 årsjubileumskonferanse.

  Les mer om Samlende traumeforståelse
 • Sorg og håp

  Sorg og håp

  Jeg har møtt mennesker som har en ufattelig kapasitet til å tro på og håpe for andre. Jeg vil gjerne kalle dem for noe annet enn alle de profesjonelle navnene; fengselsbetjenter, lærere, prester, terapeuter. Jeg kaller dem ledsagere for mennesker i sorg.

  Les mer om Sorg og håp
 • Bath om BehovsBevissthet

  Bath om BehovsBevissthet

  Howard Bath i Norge:
  – Vi må kartlegge og ta utgangspunkt i menneskers behov, ikke i en teori. Selv om traumeforståelsen dominerer for tiden, må vi ikke utelate andre fagblikk som kan bidra til at barn, unge og voksne utsatt for store påkjenninger, blir trygge aktører i livene sine.

  Les mer om Bath om BehovsBevissthet
 • Troverdighet gjennom kvalitet

  Troverdighet gjennom kvalitet

  –Vi bruker mye tid på å kvalitetsforbedre oss. Vi er blitt bedre på å sette kunnskap ut i praksis – og har satset spesielt på å bygge en formidlingsbro til tjenestene og folket som gjør at flere forstår, sier nestleder Martin Mølsæter.
  Økt kvalitet på organisering, formidling og kunnskaps- og erfaringsforankring, er hovedårsaken til at hele 12 000 mennesker har deltatt i RVTS Sørs prosjekter og kompetansehevingsprogrammer hittil i år.

  Les mer om Troverdighet gjennom kvalitet
 • RVTS Sørs FyrLykter

  RVTS Sørs FyrLykter

  Med fyrlykter mener vi hjelpemidler og innhold som hjelper oss å leve ut verdiene, nå målene og strekke oss mot visjonen. Fyrlyktene hjelper oss å finne retning. Se i mørket. Beholde roen i urolig farvann og se muligheter i kaoset.

  Les mer om RVTS Sørs FyrLykter
 • Traumebevisst barnehage

  Traumebevisst barnehage

  Statped og RVTS Sør samarbeider om fagdag i Oslo 17.oktober. Fagleder Heine Steinkopf blir med og snakker om lekens muligheter for barn med flere språk og ulike erfaringer.

  Les mer om Traumebevisst barnehage
 • FORMIDLINGSBRO

  FORMIDLINGSBRO

  Kunnskap og verdier må ut i menneskemøter. Trygghet inn i kroppene. Tillit ut i relasjonene. Vi vil bygge en formidlingsbro fra fag og forskning til folk og tjenester.

  Les mer om FORMIDLINGSBRO
 • Livet til unge asylsøkere

  Livet til unge asylsøkere

  RVTS Sør ønsker å ta brukerstemmen på alvor inn i arbeidet vårt. I vårt nye heft UngeBlikk, har vi bedt 27 afghanske gutter fra Sana mottak i Lillesand om å ta bilde av hva som er bra i livet ditt, hva som er vanskelig og hva de håper skal skje framover.
  Resultatet kan du finne i dette heftet: UngeBlikk- unge asylsøkere i Lillesand.

  Les mer om Livet til unge asylsøkere

LES FLERE ARTIKLER PRODUSERT AV RVTS SØR VED Å TRYKKE HER