RVTS Sør er et  kompetansehevings- og formidlingssenter innen psykologiske traumer.
Vi er et bredt sammensatt fagmiljø som omsetter kunnskap til praksis gjennom kurs, programmer og formidlingsarbeid. Med røtter i verdier, ønsker vi å bidra til at hjelpere blir gode menneskemøtere. Vårt samfunnsoppdrag er å være en tjeneste for tjenestene innen feltene vold og overgrep, traumatisk stress, selvmordsforebygging, flyktninger/tvungen migrasjon og psykososial beredskap.

Det skal merkes at vi er her.

 • Adventskalender

  Adventskalender

  Velkommen til å dele RVTS Sørs MenneskeMøteKalender 2016! Bak hver luke skjuler det seg små skatter av ord, filmer og bilder som kan føre menneskene sammen.

  Les mer om Adventskalender
 • Unges tilstandsrapport

  Unges tilstandsrapport

  – Om vi ser for oss en tilfeldig sammensatt klasse på 30 elever på Agder, vil 6 av de 30 ungdommene vil ha prøvd å skade seg selv. 3 av disse ungdommene vil ha forsøkt å ta sitt eget liv innen utgangen av tredje klasse på videregående skole, sier Torstein Garcia de Presno, seniorrådgiver RVTS Sør som nylig holdt innlegg om temaene selvskading og selvmord på lansering av de siste Ungdata-tallene.

  Les mer om Unges tilstandsrapport
 • KompetanseUtvikling til barns beste

  KompetanseUtvikling til barns beste

  – Vi suger til oss all kunnskap og erfaring fra RVTS Sør – og forsøker etter beste evne og sette det ut i menneskemøter med barn, unge og deres omsorgspersoner, sier en inspirert daglig leder for Stine Sofie Senteret, Kristin Stokke, etter kompetansehevingssamarbeid med RVTS Sør.

  Les mer om KompetanseUtvikling til barns beste
 • Ny fengende fagfilm

  Ny fengende fagfilm

  – Det er usikkert hvor mye av det vi forskere skriver og publiserer som blir lest og kommer tjenestene direkte til nytte. Derfor må vi gå nye veier og våge å forenkle, sier forsker Dag Nordanger som sammen med Anne Kristine Bergem har laget en fengende, morsom og dypt seriøs video om aktivering og samregulering.

  Les mer om Ny fengende fagfilm
 • Pårørende til mamma med spiseforstyrrelser

  Pårørende til mamma med spiseforstyrrelser

  – Jeg står her fordi jeg vil være talsperson for å vise de mer upolerte sidene av livene våre. Ekte mennesker bærer ikke rustning. Kristiane M. Hansson er etterlatt etter mamma som slet med spiseforstyrrelser. Kristiane siterer Brené Brown i starten av sitt foredrag under Schizofrenidagene i Stavanger: Det å vise sårbarhet er ikke noen svakhet, men en styrke.

  Les mer om Pårørende til mamma med spiseforstyrrelser
 • VAGUSNERVEN "LIVE" til stor applaus

  VAGUSNERVEN "LIVE" til stor applaus

  RVTS Sør har i sin grunnlagstenkning med sitatet fra Arne Næss om at: Mye seriøst arbeid kan bli utført med et smil om munnen. Derfor var det en stor glede å overvære Dag Nordangers modige formidling av ”vagusnerven”på Schizofrenidagene.

  Les mer om VAGUSNERVEN "LIVE" til stor applaus
 • Traumebevisst system

  Traumebevisst system

  Hva kjennetegner et traumebevisst system? Menneskene øver kontinuerlig på å bli bedre kjent med seg selv og sin egen sårbarhetsevne. De er forankret i grunnfilosofien: ”Kids do well if they can” og deler felles forståelse av verdier og språk, sier Pål Solhaug og Aud Ørnes fra RVTS Sør.

  Les mer om Traumebevisst system
 • Lek bygger glede

  Lek bygger glede

  Å få leke uten begrensinger og hemninger, danner grunnlaget for et liv i glede og fryd. Det gir næring til en drivkraft mot mer lek og utforskning, sier psykologspesialist Anette Andersen, RVTS Sør.

  Les mer om Lek bygger glede
 • Varsko mot skolestress

  Varsko mot skolestress

  – Skolemiljøet, læringsmiljøet og lærernes hverdag må preges av mer enn tester, prøver og skåringer dersom skolen skal sende fra seg trygge ungdommer som har lært nok, tør gjøre feil, kan skape nytt og som med høy etisk bevissthet vil delta i samfunnsutviklingen. Det er essensen i et skriv, som nylig ble overlevert kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, blant annet av RBUPs direktør, Arild Bjørndal. RVTS Sør støtter innholdet i dette skrivet.

  Les mer om Varsko mot skolestress
 • Samkjørte på faglig bredde

  Samkjørte på faglig bredde

  Leder av programkomiteen for RVTSenes jubileumskonferanse Espen Rutle Johansson deler sine inntrykk: – Vi fikk dele en enorm bredde i traumeforståelsens betydning for sårbare mennesker og vi er godt faglig samkjørte.

  Les mer om Samkjørte på faglig bredde
 • – Vi må TRYGGE, ikke bare sikre

  – Vi må TRYGGE, ikke bare sikre

  – Det er ikke nok å sikre, vi må trygge mennesker som har så stor indre smerte at de skader seg selv, sier Tormod Stangeland, spesialist i barne- og ungdomspsykologi, Akershus Universitetssykehus og Ingeborg Lunde, spesialrådgiver RVTS Øst.

  Les mer om – Vi må TRYGGE, ikke bare sikre
 • VerdiStrek 2016

  VerdiStrek 2016

  Nå kan du lese vårt siste magasin med de mest leste sakene fra websiden vår - og noen nye saker.
  Velkommen inn!

  Les mer om VerdiStrek 2016

LES FLERE ARTIKLER PRODUSERT AV RVTS SØR VED Å TRYKKE HER